Alternatywna forma inwestycji

Inwestycje

Filatelistyka – alternatywny kierunek inwestycji według J. Drabka  

doktoranta Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH

 

Inwestycje

Rynki kapitałowe podlegają cyklom koniunkturalnym. Powstaje zatem dylemat – w co inwestować w trakcie bessy? Z tych powodów inwestorzy szukają alternatywnych kierunków inwestycji. Jednym z nich może być filatelistyka. Inwestycje alternatywne można podzielić na pięć podstawowych grup.

Pierwszą grupą są fundusze: hedgingowe, private equity, nieruchomości, produkty strukturyzowane.

Do drugiej, najbardziej zróżnicowanej grupy, zalicza się przedmioty kolekcjonerskie: monety, znaczki, samochody klasyczne, wino, kamienie szlachetne, autografy, pamiątki, pióra, stare książki, zegarki, porcelanę, i inne.

Trzecią grupę stanowią dzieła sztuki: malarstwo, fotografia, grafika, rysunek, rzeźba, antyki. Czwarta grupa to nieruchomości: mieszkania, domy, grunty, nieruchomości komercyjne.

Ostatnią grupę stanowią surowce: metale szlachetne, metale przemysłowe, surowce rolne, surowce energetyczne.

Inwestycje alternatywne charakteryzują się również tym, że skierowane są do szerokiego grona inwestorów, dysponujących znacznie zróżnicowanym kapitałem do zainwestowania. Firma Hyath Boutique proponuje złoto inwestycyjne w postaci sztabek w cenie od 175 PLN (za 1 gram) do 13,4 tys. PLN (za 100 gram). Inwestowanie w diamenty wymaga zaangażowania przynajmniej 50 tys. PLN, a inwestowanie w sztukę można zacząć od kwoty 500-1000 zł – tyle kosztują prace początkujących artystów. Możliwe jest również inwestowanie w alkohole, np.: wino, whisky czy koniak. Są to jednak rozwiązania wymagające zaangażowania przynajmniej 100  000 PLN. Ciekawą formę inwestycji oferuje Dom Maklerski NWAI, który proponuje lokowanie pieniędzy w klasyczne samochody. Przykładowo cena Bentleya S3 Continental (1965) w okresie 2003–2010 wzrosła prawie dwuipółkrotnie, i obecnie wynosi 150 tys. euro.

Zmiany cen obiektów inwestycyjnych kształtuje płynność na danym rynku. Klasyczne rynki kapitałowe mają większą płynność, a w konsekwencji zmiany kursów akcji podlegają silnym wahaniom. Rynek inwestycji alternatywnych charakteryzuje mniejsza płynność (transakcje są rzadziej przeprowadzane), więc wartość obiektów transakcyjnych wolniej się zmienia. W związku z tym inwestycje alternatywne należy rozpatrywać długoterminowo – średni okres inwestycyjny wynosi od 5 do 10 lat.

Osiągane stopy zwrotu z inwestycji alternatywnych są niższe od stóp zwrotu z rynku kapitałowego. Przyczyną takiej sytuacji jest mała podatność rynku na spekulacje. Inną przyczyną jest brak systematycznych notowań, poza kursami surowców które znajdują się w ofercie brokerów. Ceny surowców w ostatnich latach podlegały znacznym zmianom. Wartość jednej uncji złota wzrosła z 1454 PLN (luty 2007) do 3831 PLN (luty 2011), ceny diamentów systematycznie rosną o ok. 10 proc. rocznie. Na winach również można zarobić (nawet 200 proc. w skali sześciu lat) pod warunkiem dobrania odpowiednich roczników i gatunków.

Wybór rodzaju inwestycji wiąże się ściśle z posiadaną wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie, chociaż i ta sfera podlega znacznemu zróżnicowaniu. Można korzystać z pośredników, a nawet możliwe jest powierzenie ekspertowi podejmowania decyzji. Wtedy wiedza nie musi być rozległa, wystarczy ogólna orientacja w danej dziedzinie. Inaczej ma się sytuacja z inwestycjami samodzielnymi, które wymagają większej wiedzy. W przypadku inwestycji w surowce wymagana jest umiejętność analizy technicznej (szczególnie w inwestycjach krótkoterminowych), oraz ocena sytuacji makroekonomicznej (dla inwestycji długoterminowych). Największej wiedzy wymagają inwestycje w dzieła sztuki i antyki. Lokowanie kapitału w te przedmioty trzeba opierać na certyfikatach i ekspertyzach wydawanych przez specjalistów.

Hobby to nie tylko znaczki, To mogą być również podróże. Zobacz co piszemy o wakacjach w Brazylii