Sadzenie roślin ozdobnych

Sadzenie

Sadzenie roślin ozdobnych

Rośliny z przesuszoną bryłą korzeniową przed sadzeniem bardzo mocno podlewamy lub wstawiamy wraz z pojemnikiem na kilka minut do wody

Rośliny sadzimy w taki sposób, aby przykryć bryłę korzeniową 3–5-centymetrową warstwą gleby. Częstym błędem jest sadzenie roślin zbyt głęboko, co powoduje ich duszenie się i obumieranie całych partii systemu korzeniowego.

Jak więc postępować z taką rośliną? Roślinę przed sadzeniem należy mocno podlać lub wraz z doniczką zanurzyć na jakiś czas w pojemniku z wodą. Następnie bryłę korzeniową należy kilkakrotnie naciąć sekatorem lub nożem, co uszkadza sfilcowaną warstwę, pobudza korzenie do regeneracji i penetrowania podłoża. Po włożeniu bryły do przygotowanego dołka, trzeba zwrócić uwagę, by dobrze wypeł- nić podłożem pozostałą wolną przestrzeń, tak by bryła korzeniowa na całej swej powierzchni stykała się z otaczającym podłożem. Tak, jak po każdym sadzeniu, podłoże podlewamy.

Źródło: Szkółka Krzewów Ozdobnych  inż. E. Pudełek

Sadzenie

Oferta firmy

Migrola

Kontakt